Our Youth Work / Ein Gwaith Ieueunctid

Our Youth Work / Ein Gwaith Ieueunctid


Reaching Out/Estyn Allan

Building positive futures with young men 16-25 years in Newtown/Llandrindod.  We meet and work with individuals out in their communities.

This work is funded by the Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner’s Community Funding.

For further information email Neil Rees 

neil.rees@dpfutures.org.uk

Adeiladu dyfodol cadarnhaol gyda dynion ifanc 16-25 mlynedd yn y Drenewydd/Llandrindod.  Rydym yn cwrdd ag unigolion allan yn eu cymunedau ac yn gweithio gyda nhw.

Ariennir y gwaith hwn gan gyllid cymunedol Comisiynydd Heddlu athrosedd Dyfed-Powys.

Am ragor o wybodaeth ebostiwch Neil Rees

neil.rees@dpfutures.org.uk


Finding Futures

  • Helped 199 young people across Powys find their futures
  • Worked with young people ‘off the radar’ not on the statutory service books, or where support wasn’t making any difference
  • Able to give intensive person-centred support around what’s important in their lives.

Find out about the achievements, read the case studies and what we learnt together that works.

Download a copy of our 24pp report Finding Futures  (PDF file – 430kb)


Darganfod Dyfodol

  • Helpu 199 obobl ifanc ledled Powys I ganfod eu dyfodol
  • Wedi gweithio gyda phobl ifanc ‘oddi ar y radar’, nid ar y llyfrau gwasanaeth statudol, neu llenad oedd y gefnogaeth yn gwneud unrhyw wahaniaeth
  • Gallu rhoi cymorth dwys sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn o gwmpas yr hyn sy’n bwysig yn eu bywydau.

Dysgwch am yr hyn a gyflawnwyd, darllenwch yr astudiaethau achos a’r hyn a ddysgon ni gyda’n gilydd sy’n gweithio.