About us / Amdanom

 


About us

Dyfodol Powys Futures works together with our children, young people and their families in Powys to make a real, positive difference in their lives.

As a small flexible organisation, we aim to be innovative and realistic.

Living and working in rural Powys, we understand getting solutions that work with our communities.

We are committed to sharing our knowledge and expertise and working with other charities, the County Council, Health Board and local businesses.

 

Amdanom

Mae Dyfodol Powys yn gweithio gyda’n plant, pobl ifanc a’u teuluoedd ym Mhowys i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i fywydau.

Gan taw sefydliad bach ydym, ein nod yw bod yn arloesol a realistig.

Trwy fyw a gweithio yng nghefn gwlad Powys, rydym yn deall cael hyd i atebion fydd yn llwyddo gyda’n cymunedau.

Rydym wedi ymrwymo i rannu ein gwybodaeth ac arbenigedd, ac i weithio gydag elusennau eraill, y Cyngor Sir, y Bwrdd Iechyd a busnesau lleol.