Welcome / Croeso


Welcome to Dyfodol Powys Futures

We work with children, young people and their families in Powys to improve our lives together. We are full of hope and enthusiasm about all our futures and we are committed to supporting our children, young people and families to achieve what they wish.

Linda Pepper / Chair, Dyfodol Powys Futures

Dyfodol Powys Futures is managed by a Board of Trustees. 

Croeso i wefan Dyfodol Powys

Rydym yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd ym Mhowys i wella’n bywydau gyda’n gilydd. Rydym llawn gobaith a brwdfrydedd ar gyfer dyfodol pob un ohonom, ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein plant, pobl ifanc a theuluoedd i gyflawni eu dyheadau.

Linda Pepper / Cadeirydd, Dyfodol Powys Futures

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n rheoli Dyfodol Powys.